‘Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017’

Vanaf 10 april is in de museale expositiekelder van het Zeeuws Archief een kleine tentoonstelling te zien over 800 jaar Middelburgse stadsrechten. U kunt hier – naast archiefstukken, beeld- en filmmateriaal – ook enkele Zeeuwse archeologische vondsten bewonderen. Lees meer.

 

Geniet van een paar prachtige lentefoto’s van het omliggende terrein van de berg van Troje op Zuid-Beveland en lees over de vergrote wandelroute.

Foto’s: M. Vrijlandt

 

ARCHEOLOGISCH TUINIEREN MET POTTEN

Doos nummer 549. Vers uit het depot, zwaar en nog met onbekende inhoud. Langzaam til ik het deksel op en ik kijk naar ongeveer twintig plastic zakken. Al deze zakken zijn gevuld met honderden potscherven.

Lees verder

NIEUWE AANWINSTEN

Van mevrouw van Dissel uit Goes ontving het Genootschap waardevolle aanwinst voor de bibliotheek. Het betreft voornamelijk een aantal juridische werken, vooral in verband met het notarisambt, uit de achttiende en negentiende eeuw. Lees meer

 

Nieuws

Bezoek aan de numismatische collectie van het KZGW

Op vrijdag 24 maart bracht Bouke-Jan van der Veen een bezoek aan de numismatische collectie van het KZGW. Als voormalig… lees verder

nieuwsarchief

Agenda

30 mei 2017 19.30 uur Wim Hofmanzaal en Johanna Kruitzaal ZB | Planbureau en bibliotheek

Het bestuur heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING en aansluitend de LEZING VAN Drs…. lees verder

6 juni 2017 19.30 uur

24 juni 2017 17.00 uur Buitenplaats Moesbosch, Vlissingsestraat 28, Koudekerke

Op 24 juni a.s. wordt er op Buitenplaats Moesbosch een lezing over de Zeeuwse cultuur (Zeeuwse taal en dialect) gehouden… lees verder

30 juni 2017 20.00 uur Sint-Augustinuskerk, Zuidsingel 70, Middelburg

Ensemble So el Encina: LUCIANA CUETO, sopraan & SARAH RIDY, harp Ai Flores: Spaanse liefdesliederen uit de Renaissance Een reis… lees verder

U KUNT HET GENOOTSCHAP NOG MEER ONDERSTEUNEN MET HETZELFDE BEDRAG

U steunt ons als lid met uw structurele bijdrage en stelt ons in staat de doelstellingen van het Genootschap uit te dragen en onze collecties te onderhouden en uit te breiden.

Wist u dat u meer kunt doen voor het Genootschap zonder dat het u iets extra’s kost?

Wanneer u uw contributiebijdrage namelijk voor minstens vijf jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst mag u het hele bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.
U kunt, als u dat wilt, overwegen om iets meer te geven, u profiteert van het belastingvoordeel en geeft dit als het ware aan ons door.

Stel dat uw toptarief inkomstenbelasting 40,2 % is, dan bespaart u bij een bijdrage van € 90 per jaar € 37 (afgerond). U bent even duur uit en het Genootschap heeft een extra bijdrage van 70% van de normale contributiebijdrage!

lees verder

Werkgroep Cultuurhistorie

De Werkgroep CultuurHistorie (WCH) is op 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Werkgroep Historie en Archeologie en… lees verder

Werkgroep Geologie

De werkgroep Geologie is opgericht in 1966 en beijvert zich voor het onder de aandacht brengen van de geologie en… lees verder

Werkgroep Muziek

De werkgroep is in 1977 opgericht en heeft diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit. Voor de… lees verder

Collecties

De Coördinatiecommissie Verzamelingen coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de verzamelingen van het Genootschap en adviseert het bestuur over alle zaken die de verzamelingen aangaan. Zij draagt conservatoren voor de verschillende afdelingen van de verzamelingen voor. Eén lid van de commissie woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. Voor het toezicht op het beheer van de verschillende afdelingen… lees verder

Publicaties

De uitgaven van het Zeeuws Genootschap zijn in deze catalogus geografisch, thematisch of chronologisch geordend. De belangrijkste uitgaven van het Genootschap… lees verder

Uitgelicht

Kennis brengt deugd en beschaving voort. Vanuit die gedachte werd in 1769 het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen opgericht. Het is… lees verder

Tijdschrift

Het tijdschrift Zeeland verschijnt vier maal per jaar met artikelen over geschiedenis, cultuur, natuur en economie van de provincie, de… lees verder