SILHOUET PETRUS HAACK
In de Zelandia Illustrata bevinden zich tal van afbeeldingen die gedigitaliseerd zijn en zo in boeken en tijdschriften terecht komen. Het aardige is vaak dat er dan informatie voor terug komt doordat een onderzoeker iets over de afbeelding weet te vertellen, dat we nog niet wisten. lees meer >

 

UITGELICHT:  BOEKEN
Nog voor het Genootschap officieel  in 1769 werd opgericht, werd het eerste boekwerk geschonken: Verhandeling over de voortteeling der dieren en planten, dienende tot verklaaring van het kruidkundig samenstel van den ridder Linnæus. Dit was het begin van een rijke boekencollectie die nog steeds wordt uitgebreid. naar de collectie >

GENOOTSCHAPSDAG 3 OKTOBER
Op zaterdag 3 oktober houden het Zeeuws Genootschap en het Zeeuws Museum samen de jaarlijkse Genootschapsdag met bijzondere activiteiten in het Zeeuws Museum. Deze dag staat in het teken van het Weekend van de Wetenschap en heeft als overkoepelend thema Wetenschap is Observeren. lees meer >

Actueel

Colleges voor 2015-2016 zijn bekend

Komend seizoen komen bij de Genootschapscolleges de volgende thema’s aan bod. Serie I: Hulst, De vesting Hulst, nut en noodzaak… lees verder

nieuwsarchief

Agenda

16 september 2015

Vergadering van het bestuur

29 september 2015 19.30 uur Truffinozaal van de Blauwe Hoeve, Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst

De Vesting Hulst, Nut en noodzaak De stad Hulst is bekend om zijn vestingwerken. Vanaf de 15e eeuw werd er… lees verder

3 oktober 2015 13.30 - 16.00 uur Zeeuws Museum

Zeeuws Genootschapsdag in het Zeeuws Museum met als thema Schrift en (be)schrijven. Op zaterdag 3 oktober houden het Zeeuws Genootschap en… lees verder

KZGW

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is opgericht in januari 1769. Het Genootschap stelt zich ten doel wetenschapsbeoefening te bevorderen en kennis te verbreden, met name met betrekking tot Zeeland. Het tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van bijeenkomsten, ondermeer congressen, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
  2. het uitgeven en bevorderen van de uitgave van periodieke en niet-periodieke publicaties met betrekking tot Zeeland;
  3. het in de verzameling bijeenbrengen en conserveren van al hetgeen uit het oogpunt van wetenschap van belang is met betrekking tot Zeeland;
    lees verder

Werkgroep Cultuurhistorie

De Werkgroep CultuurHistorie (WCH) is op 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Werkgroep Historie en Archeologie en… lees verder

Werkgroep Geologie

De werkgroep Geologie is opgericht in 1966 en beijvert zich voor het onder de aandacht brengen van de geologie en… lees verder

Werkgroep Muziek

De werkgroep is in 1977 opgericht en heeft diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit. Voor de… lees verder

Collecties

De Coördinatiecommissie Verzamelingen coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de verzamelingen van het Genootschap en adviseert het bestuur over alle zaken die de verzamelingen aangaan. Zij draagt conservatoren voor de verschillende afdelingen van de verzamelingen voor. Eén lid van de commissie woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. Voor het toezicht op het beheer van de verschillende afdelingen… lees verder

Publicaties

De uitgaven van het Zeeuws Genootschap zijn in deze catalogus geografisch, thematisch of chronologisch geordend. De belangrijkste uitgaven van het Genootschap… lees verder

Uitgelicht

Kennis brengt deugd en beschaving voort. Vanuit die gedachte werd in 1769 het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen opgericht. Het is… lees verder

Tijdschrift Zeeland

Het tijdschrift Zeeland verschijnt vier maal per jaar met artikelen over geschiedenis, cultuur, natuur en economie van de provincie, de… lees verder