Nehalenniastenen onderzocht op herkomst steensoorten

In december 2015 en op 22 januari 2016 zijn de Nehalenniastenen van het Zeeuws Genootschap in het Zeeuws Museum onderzocht. Niet alleen de complete exemplaren, maar ook alle fragmenten zijn gedetermineerd om de gebruikte steensoorten te bepalen. lees meer

 

NIEUWE AANWINST

Onlangs werd door Ria en Hans Fierloos aan het genootschap een fraai achttiende-eeuws boekwerk geschonken. Het betreft de ‘Architectura of bouwkonst, behelzende een korte beschyvinge, over de voornaamste grond-beginzelen der teeken-konst, van de civile (of burgerlyke) bouwkonst … [Amsterdam, 1777?], lees meer

OPROEP:

Waarover zou u graag meer willen weten?
U kunt helpen de inhoud van de colleges van het Genootschap te bepalen.

Wij zoeken nieuwe leden voor de activiteitencommissie.
Meedoen?

TIP:

In de publicaties van het Zeeuws Genootschap hebben wij mooie ansichtkaarten in de verkoop.

Kijkt u eens in de catalogus.

Nieuws

Gouden Eva terug op de markt

Evenals vorig jaar staat de Gouden Eva weer op de Markt, voor de Nationale Museumweek. Zie artikel in de PZC… lees verder

nieuwsarchief

Agenda

10 juni 2016 20.00 uur ­ St. Augustinuskerk (vml. Lutherse Kerk), Middelburg.

De wereld van Byrd, Van Eyck, Philips en Sweelinck Pieter-Jan Belder, reeds meerdere keren te gast in Middelburg, brengt een… lees verder

14 juni 2016 19.30 uur

13 juli 2016 19.30 uur Wim Hofmanzaal en Johanna Kruitzaal, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

23 juli 2016 11.30 uur start in de Lutherse Kerk

Middelburg kent diverse belangwekkende orgels. Om een zestal hiervan onder uw aandacht te brengen, organiseert Incanto, stichting voor Oude Muziek,… lees verder

U KUNT HET GENOOTSCHAP NOG MEER ONDERSTEUNEN MET HETZELFDE BEDRAG

U steunt ons als lid met uw structurele bijdrage en stelt ons in staat de doelstellingen van het Genootschap uit te dragen en onze collecties te onderhouden en uit te breiden.

Wist u dat u meer kunt doen voor het Genootschap zonder dat het u iets extra’s  kost ?

Wanneer u uw contributiebijdrage namelijk voor minstens vijf jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst mag u het hele bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.
U kunt, als u dat wilt, overwegen om iets meer te geven, u profiteert van het belastingvoordeel en geeft dit als het ware aan ons door.

Stel dat uw toptarief inkomstenbelasting 40,2 % is dan bespaart u bij een bijdrage van 90 Euro per jaar 37 Euro ( afgerond ). U bent even duur uit en het Genootschap heeft een extra bijdrage van 70% van de normale contributiebijdrage!

lees verder

Werkgroep Cultuurhistorie

De Werkgroep CultuurHistorie (WCH) is op 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Werkgroep Historie en Archeologie en… lees verder

Werkgroep Geologie

De werkgroep Geologie is opgericht in 1966 en beijvert zich voor het onder de aandacht brengen van de geologie en… lees verder

Werkgroep Muziek

De werkgroep is in 1977 opgericht en heeft diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit. Voor de… lees verder

Collecties

De Coördinatiecommissie Verzamelingen coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de verzamelingen van het Genootschap en adviseert het bestuur over alle zaken die de verzamelingen aangaan. Zij draagt conservatoren voor de verschillende afdelingen van de verzamelingen voor. Eén lid van de commissie woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. Voor het toezicht op het beheer van de verschillende afdelingen… lees verder

Publicaties

De uitgaven van het Zeeuws Genootschap zijn in deze catalogus geografisch, thematisch of chronologisch geordend. De belangrijkste uitgaven van het Genootschap… lees verder

Uitgelicht

Kennis brengt deugd en beschaving voort. Vanuit die gedachte werd in 1769 het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen opgericht. Het is… lees verder

Tijdschrift

Het tijdschrift Zeeland verschijnt vier maal per jaar met artikelen over geschiedenis, cultuur, natuur en economie van de provincie, de… lees verder