Het Zeeuws Genootschap is opgericht in 1769 en zal dus in 2019 een kwart millennium bestaan. 

Dat is iets om trots op te zijn en om te vieren.
En dat gaan we doen: een aantal mensen denkt al na over de manier waarop we iedereen in Zeeland,
maar ook velen daarbuiten kunnen laten zien wat het genootschap is, wat het doet en waarom het de
moeite waard is om er lid van te zijn. 

 zoek en ondek!
 

ARCHEO

 

BOEK

 

BOOT

 

ILLUST

VOLK

 

BUGINEES

 

 

BEUKJE

 

ZEEL

 

 

 

agenda

 

 

 

 

 

 

 

MUNT