Vanaf nu kunt u de Genootschapskalender Historisch Zeeland 2018 bestellen.

Voor onze leden nu voor 10,95 i.p.v. 13,95

Bestel de kalender

Aangekocht door het Genootschap

Onlangs is een boekwerk(je) aangekocht dat een bijzondere aanvulling vormt voor de boekenverzameling.
Het is een antwoord op een prijsvraag die het Genootschap voor rekening van het Bataviaasch Genootschap in 1780 had uitgeschreven. Lees meer..

‘Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017’

Vanaf 10 april is in de museale expositiekelder van het Zeeuws Archief een kleine tentoonstelling te zien over 800 jaar Middelburgse stadsrechten. U kunt hier – naast archiefstukken, beeld- en filmmateriaal – ook enkele Zeeuwse archeologische vondsten bewonderen. Lees meer.

 

Geniet van een paar prachtige lentefoto’s van het omliggende terrein van de berg van Troje op Zuid-Beveland en lees over de vergrote wandelroute.

Bekijk meer.

Foto’s: M. Vrijlandt

 

GENOOTSCHAPS COLLEGES 2017-2018

De lezingen voor het seizoen 2017-2018 zijn bekend, u kunt u aanmelden via de website. Voor informatie kijkt u in de agenda hier op de website.
De folder zal medio sept/okt bij alle leden in de brievenbus komen, maar is nu al te bekijken op de pagina.
Aanmelden colleges

 

Nieuws

Bottenvistocht 2017 Werkgroep Geologie

Het was voor mij de eerste keer en een aparte ervaring moet ik zeggen; vooral het enthousiasme van iedereen werkte… lees verder

nieuwsarchief

Agenda

9 augustus 2017 13.30 - 15.30 uur Terras Maris, Duinvlietweg 6, Oostkapelle

Woensdag 9 augustus van 13.30-15.30 uur – Natuurspreekuur i.s.m. de Werkgroep Geologie van het Zeeuws Genootschap In het ScharrelLAB is deze… lees verder

5 september 2017 19.30 uur

10 september 2017 13.00 - 17.00 uur Buitenplaats Moesbosch, Vlissingsestraat 28, Koudekerke

Conservatoren aan tafel Uitnodiging voor de leden van het Zeeuws Genootschap Aan tafel met de conservatoren op de Buitenplaats Moesbosch… lees verder

23 september 2017 15.30 uur Burgerzaal oude stadhuis, Lange Noordstraat 1, Middelburg

WCH-lezing door prof. dr. ir. Han Meyer : ‘Naar een nieuwe staat van de Delta in Zeeland’. Naar een nieuwe… lees verder

U KUNT HET GENOOTSCHAP NOG MEER ONDERSTEUNEN MET HETZELFDE BEDRAG

U steunt ons als lid met uw structurele bijdrage en stelt ons in staat de doelstellingen van het Genootschap uit te dragen en onze collecties te onderhouden en uit te breiden.

Wist u dat u meer kunt doen voor het Genootschap zonder dat het u iets extra’s kost?

Wanneer u uw contributiebijdrage namelijk voor minstens vijf jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst mag u het hele bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

lees verder

Werkgroep Cultuurhistorie

De Werkgroep CultuurHistorie (WCH) is op 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Werkgroep Historie en Archeologie en… lees verder

Werkgroep Geologie

De werkgroep Geologie is opgericht in 1966 en beijvert zich voor het onder de aandacht brengen van de geologie en… lees verder

Werkgroep Muziek

De werkgroep is in 1977 opgericht en heeft diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit. Voor de… lees verder

Collecties

De Coördinatiecommissie Verzamelingen coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de verzamelingen van het Genootschap en adviseert het bestuur over alle zaken die de verzamelingen aangaan. Zij draagt conservatoren voor de verschillende afdelingen van de verzamelingen voor. Eén lid van de commissie woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. Voor het toezicht op het beheer van de verschillende afdelingen… lees verder

Publicaties

De uitgaven van het Zeeuws Genootschap zijn in deze catalogus geografisch, thematisch of chronologisch geordend. De belangrijkste uitgaven van het Genootschap… lees verder

Uitgelicht

Kennis brengt deugd en beschaving voort. Vanuit die gedachte werd in 1769 het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen opgericht. Het is… lees verder

Tijdschrift

Het tijdschrift Zeeland verschijnt vier maal per jaar met artikelen over geschiedenis, cultuur, natuur en economie van de provincie, de… lees verder