Activiteitencommissie oproep

De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de colleges van het Genootschap.
Op dit moment bestaat zij uit vier leden, die samen de wereld van de politicologie, de economie, de biologie, de geschiedenis, de literatuur en de theologie vertegenwoordigen.

Gezien deze samenstelling is de commissie op zoek naar een of meerdere leden die ingewijd zijn in de beta-wetenschappen.
Tijdsinvestering: 5 à 6 vergaderingen per jaar van ± 1½ – 2 uur. Daarin worden plannen besproken voor series colleges, waarbij de commissie steeds een jaar vooruitdenkt.

Op dit moment zijn we bezig met het programma voor 2017 – 2018. Ieder lid draagt de eerste verantwoordelijkheid voor een serie.
Hij/Zij zoekt bij onderwerpen de passende sprekers en overlegt met hen, via mail of telefoon, over de inhoud van de colleges. De daarvoor benodigde tijd is lastiger te kwantificeren.

De Activiteitencommissie wil graag in contact komen met leden die bereid zijn hun medewerking te verlenen aan het voor het Genootschap belangrijke werk van de commissie.
Mocht u daartoe bereid zijn, wilt u dit dan kenbaar maken via een mailbericht aan bertklv@xs4all.nl. Telefonisch kan ook: 0118 63 62 93.

Met vriendelijke groet,
Bert van Klaveren, voorzitter.