Nieuw

MUZIEK UITGAVE:

Lupus Hellinck, Three four-part Masses, ed. B.J. Blackburn. Exempla Musica
Zelandica IX
(Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
2016). ISBN 978-90-70534-55-4. xvi + 115 blz.

Prijs € 29,00.
De serie Exempla Musica Zelandica is gewijd aan vroegere muziek uit de provincie Zeeland
en is in het leven geroepen met het doel, tegenwoordig veelal onbekende composities opnieuw voor een breed publiek toegankelijk te maken. Deel 9 van deze reeks bevat drie vierstemmige Missen van de zestiende-eeuwse componist Lupus Hellinck. De eerste, Missa Peccata mea, is gemodelleerd naar een motet van Richafort; de tweede, Missa Intemerata virgo, op twee delen uit Josquins Vultum tuum cyclus; en de derde, Missa Virgo Mater Salvatoris, op een anoniem motet.
De (Engelstalige) Inleiding in deze uitgave met bladmuziek door dr. Bonnie Blackburn (Oxford) is bijzonder interessant, want deze bevat nieuwe informatie over het leven van Lupus Hellinck.
Jaren geleden werd gesuggereerd dat Hellinck zou zijn geboren in Axel en nieuw gevonden documenten wijzen erop dat dat dit inderdaad het geval lijkt te zijn.
The Exempla Musica Zelandica series is devoted to the earlier music of the Dutch province of Zeeland and has been conceived to make available a number of largely unknown examples of Netherlandish music. Volume 9 of the series contains three Masses for four voices by the sixteenth-century composer Lupus Hellinck. The first, Missa Peccata mea, is modelled on a motet by Richafort; the second, Missa Intemerata virgo, on two partes of Josquin’s Vultum tuum cycle; and the third, Missa Virgo mater salvatoris, on an anonymous motet.
The introduction of the volume by Dr. Bonnie Blackburn (Oxford) is particularly interesting as it contains new information on the life of Lupus Hellinck. Many years ago it was suggested that Hellinck would had been born in Axel and newly found documents now show that this seems to have been the case indeed.
De uitgave Lupus Hellinck kan hier besteld worden.

Archief 2015
Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is een wetenschappelijk jaarboek waarin omvangrijke bijdragen en het jaarverslag van de vereniging gepubliceerd worden.
€ 10,-
Het Archief kan hier besteld worden.

 

 

 

 

 

De Stadsregering van Tholen (1577-1795), A.Romeijn
Bestuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de Satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795.
Digitaal in te zien:
Tholen Deel 1
Tholen Deel 2

J.Z.S. Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren, 1700-2000 (Middelburg, 2006).
J.Z.S. Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren, 1700-2000 (Middelburg, 2006).