ARCHEOLOGISCH TUINIEREN MET POTTEN

Doos nummer 549. Vers uit het depot, zwaar en nog met onbekende inhoud. Langzaam til ik het deksel op en ik kijk naar ongeveer twintig plastic zakken. Al deze zakken zijn gevuld met honderden potscherven.

Lees verder

NIEUWE AANWINST

Zierikzee van Waalko Dingemans.

De Activiteitencommissie nodigt u uit deel te nemen aan de excursie die gehouden wordt op vrijdag 12 mei 2017 met als thema “Kanaalzone: de toekomst in beeld”.

Programma en aanmelden

TWEE ZILVEREN AVONDMAALSBEKERS GESCHONKEN AAN ZEEUWS GENOOTSCHAP

Een particuliere verzamelaar van Zeeuws zilver heeft onlangs twee achttiende-eeuwse zilveren avondmaalsbekers geschonken aan het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg. Lees meer

EINDREDACTEUR GEZOCHT

Bert Gerestein, die ruim twaalf jaar deel uitmaakt van de redactie van dit tijdschrift, zal in de loop van dit jaar zijn eindredacteurschap beëindigen

Lees meer

Nieuws

Nieuwe muziek uitgave

Lupus Hellinck, Three four-part Masses, ed. B.J. Blackburn. Exempla Musica Zelandica IX (Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 2016). ISBN 978-90-70534-55-4…. lees verder

nieuwsarchief

Agenda

10 maart 2017 20.00 uur Sint-Augustinuskerk, Zuidsingel 70, Middelburg

FRED JACOBS, theorbe Meesters van de theorbe: Kapsberger & De Visée De bloei van de theorbe als solo-instrument is onlosmakelijk… lees verder

10 maart 2017 19:30 - 21:45 Aula, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg

dr.ir. C. Kempenaar PRI Agrosysteemkunde Universiteit Wageningen Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementvorm waarbij planten en dieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen… lees verder

21 maart 2017 19.30 uur

5 april 2017 19.15 uur Raadzaal van University College Roosevelt

  Wij zijn zeer vereerd u te mogen uitnodigen voor de tweede jaarlijkse Blaaubeenlezing op 5 april 2017 om 19.15… lees verder

U KUNT HET GENOOTSCHAP NOG MEER ONDERSTEUNEN MET HETZELFDE BEDRAG

U steunt ons als lid met uw structurele bijdrage en stelt ons in staat de doelstellingen van het Genootschap uit te dragen en onze collecties te onderhouden en uit te breiden.

Wist u dat u meer kunt doen voor het Genootschap zonder dat het u iets extra’s  kost ?

Wanneer u uw contributiebijdrage namelijk voor minstens vijf jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst mag u het hele bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.
U kunt, als u dat wilt, overwegen om iets meer te geven, u profiteert van het belastingvoordeel en geeft dit als het ware aan ons door.

Stel dat uw toptarief inkomstenbelasting 40,2 % is dan bespaart u bij een bijdrage van 90 Euro per jaar 37 Euro ( afgerond ). U bent even duur uit en het Genootschap heeft een extra bijdrage van 70% van de normale contributiebijdrage!

lees verder

Werkgroep Cultuurhistorie

De Werkgroep CultuurHistorie (WCH) is op 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Werkgroep Historie en Archeologie en… lees verder

Werkgroep Geologie

De werkgroep Geologie is opgericht in 1966 en beijvert zich voor het onder de aandacht brengen van de geologie en… lees verder

Werkgroep Muziek

De werkgroep is in 1977 opgericht en heeft diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit. Voor de… lees verder

Collecties

De Coördinatiecommissie Verzamelingen coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de verzamelingen van het Genootschap en adviseert het bestuur over alle zaken die de verzamelingen aangaan. Zij draagt conservatoren voor de verschillende afdelingen van de verzamelingen voor. Eén lid van de commissie woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. Voor het toezicht op het beheer van de verschillende afdelingen… lees verder

Publicaties

De uitgaven van het Zeeuws Genootschap zijn in deze catalogus geografisch, thematisch of chronologisch geordend. De belangrijkste uitgaven van het Genootschap… lees verder

Uitgelicht

Kennis brengt deugd en beschaving voort. Vanuit die gedachte werd in 1769 het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen opgericht. Het is… lees verder

Tijdschrift

Het tijdschrift Zeeland verschijnt vier maal per jaar met artikelen over geschiedenis, cultuur, natuur en economie van de provincie, de… lees verder